Historia


WŁADZE KOŁA ŁOWIECKIEGO "URSUS"

By lowiectwo.info.pl - 17.10.2009

    Wg ustalanych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez Kolegę Leonarda Czerwińskiego faktów, założyciele Koła Łowieckiego URSUS, skupieni byli wokół grupki - przeważnie przedwojennych myśliwych, pracowników Państwowych Zakładów Inżynieryjnych „URSUS", późniejsza nazwa Zakłady Mechaniczne „URSUS" , oraz okolicznych rzemieślników i ogrodników.

 

    Nazwiska jakie pojawiły się w 1949 roku to: Jeziorowski Hieronim, Raczyński Tadeusz, Lasocki Jan, Bańkowski Henryk, Czech Józef, Adamik Jan, Pamrow, Michalski Zbigniew, Kamiński Jan, Bryczewski Stefan.

 

    Centralną postacią tej grupy, był Jeziorowski Hieronim - ówczesny dyrektor fabryki i w pewnym okresie członek Rady Naczelnej Polskiego Związku Łowieckiego.


ROK 1953


ZARZĄD koła przedstawiał się następująco :


1. Heronim Jeziorowski - Prezes

2. .............. Pamrow - Łowczy

3. Zbigniew Michalski - Sekretarz

4. Stefan Bryczewski - Członek

 

ROK 1954

ZARZĄD koła przedstawiał się następująco :

 

1. Franciszek Piwowar - Prezes

2. ............... Pamrow - Łowczy

3. Zbigniew Michalski - Sekretarz - Skarbnik

4. Stefan Bryczewski - Członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Tadeusz Opałło

2. Leonard Czerwiński

 

ROK 1955

W IV kwartale 1955 r. po wykreśleniu z listy członków Koła Łowieckiego „URSUS" kolegów Pamrowa i Bryczewskiego, powołano ZARZĄD w składzie :

 

1. Franciszek Piwowar - Prezes

2. Leonard Czerwiński - Wiceprezes - Sekretarz 3. Tadeusz Opałło - Łowczy 4. Zbigniew Michalski - Skarbnik

 

ROK 1956

 

W 1956 roku kol. Franciszek Piwowar zrezygnował z przewodnictwa działalności koła. ZARZĄD działał w składzie :

 

1. Leonard Czerwiński - Prezes

2 Tadeusz Opałło - Łowczy

3. Zbigniew Michalski - Skarbnik

4. Franciszek Piwowar - Członek

5. Władysław Olejnik - Członek

 

ROK 1957/1959

W 1957 roku w ZM „URSUS" powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Prezesem oddziału został kol. Tadeusz Opałło. Wobec nowych obowiązków zrezygnował on z funkcji łowczego koła . Nowy ZARZĄD koła od 1957 r. :

 

1. Leonard Czerwiński - Prezes

2. Franciszek Piwowar - Wiceprezes

3 Edward Jarzębowski - Łowczy

4. Zbigniew Michalski - Skarbnik

5. Władysław Olejnik - Członek

6. Tadeusz Opałło - Członek

ROK 1959 - 1962

ZARZĄD

 

1. Leonard Czerwiński - Prezes

2. Franciszek Piwowar - Wiceprezes

3 Leon Bałdyga - Łowczy

4. Zygmunt Gwiazdowicz - Sekretarz

4. Władysław Olejnik - Skarbnik

5. Aleksander Makowski - Członek

6. Tadeusz Opałło - Członek

 

ROK 1962/63

 

W roku 1962 zmarł kol. Franciszek Piwowar. Powołano ZARZĄD koła w składzie:

 

1. Leonard Czerwiński - Prezes

2. Zygmunt Gwiazdowicz - Łowczy

3. Aleksander Makowski - Sekretarz

4. Władysław Olejnik - Skarbnik

5. Ludwik Kwapisz - Członek

6. Edward Potrowski - Członek

 

ROK 1963/64

 

W roku 1963 rezygnuje z przynależności do Koła Łowieckiego „URSUS" kol. Ludwik Kwapisz . Powołano nowy ZARZĄD koła .

 

1. Leonard Czerwiński - Prezes

2. Zygmunt Gwiazdowicz - Łowczy

3. Aleksander Makowski - Sekretarz

4. Władysław Olejnik - Skarbnik

5. Eugeniusz Deputat - Członek

6. Edward Potrowski - Członek

 

ROK 1964/1965

 

W roku 1964 powołano ZARZĄD w składzie :

 

1. Eugeniusz Deputat - Prezes

2. Zygmunt Gwiazdowicz - Łowczy

3. Bolesław Caputa - Sekretarz

4. Edward Piotrowski - Skarbnik

5. Gabriel Samsonowicz - Członek

 

ROK 1965/1966

ZARZĄD:

1. Eugeniusz Deputat - Prezes

2. Zygmunt Gwiazdowicz - Łowczy

3. Tadeusz Skowroski - Sekretarz

4. Leonard Czerwiński - Skarbnik

5. Gabriel Samsonowicz - Członek (współpraca z TKKF)


Gospodarze obwodów:

 

1. Andrzej Przybysz , .... Ziemkiewicz - obwód nr 41

2. Edward Piotrowski, .... Majewski - obwód nr 94

3. Michał Anioł, Jerzy Rossian - obwód nr 448

4. Bolesław Caputa, - obwód nr 1


Gospodarczy Koła:

 

1. ......... Orłowski

 

ROK 1966/1967

 

ZARZĄD:

 

1. Eugeniusz Deputat - Prezes

2. Zygmunt Gwiazdowicz - Łowczy do 31.09.1966 r.

Gabriel Samsonowicz - Członek, Łowczy od 01.10.1966 r.

3. Tadeusz Skowroński - Sekretarz do 31.07.1966 r. od 01.08.1966 Członek

Janusz Michalewski - Sekretarz od 01.08.1966 r.

4. Henryk Olesiński - Skarbnik

5. Paweł Łagut - Członek

 

Kol. Gwiazdowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Łowczego i Członka Zarządu, więc Zarząd powierzył pełnienie funkcji Sekretarza kol. Michalewskiemu

 

Gospodarze obwodów:

 

1. Andrzej Przybysz - obwód nr 41

2. Edward Piotrowski, Paweł Łagut - obwód nr 94

3. Jan Szeloch, od 01.10.1966 Zygmunt Gwiazdowicz - obwód nr 448

4. Bolesław Caputa, od 01.01.1967 Józef Łanczkowski - obwód nr 1

 

Strażnicy:

 

1. Kazimierz Olszewski - obw. nr 41

2. Józef Łanczkowski - obw. nr 1

 

 

ROK 1967/1968

 

ZARZĄD:


1. Eugeniusz Deputat - Prezes

2. Gabriel Samsonowicz - Łowczy do 10.04.1967 r. potem Członek

Tadeusz Skowroński - Łowczy od 11.04. 1967 r.

3. Janusz Michalewski - Sekretarz .

4. Henryk Olesiński - Skarbnik

5. Paweł Łagut - Członek

 

Gospodarze obwodów:

 

1. Andrzej Przybysz - obwód nr 41

2. Gabriel Samsonowiczdo 31.03.1968 r., Andrzej Domański od 01.04.1968 r. do 31.12.1968, Stanisław Zarzecki od 01.01.1968 r. - obwód nr 94

3. Jerzy Rossian - obwód nr 448

4. Michał Anioł - obwód nr 1

 

Strażnicy:

 

1. Józef Łanczkowski - obw. nr 1

2. Kazimierz Olszewski - obw. nr 41

3. Jan Czajkowski - obw. nr 94

 

ROK 1968/1969

 

ZARZĄD:


1. Eugeniusz Deputat - Prezes

2. Tadeusz Skowroński - Łowczy

3. Janusz Michalewski - Sekretarz

4. Jan Szeloch - Skarbnik

5. Gabriel Samsonowicz - Członek

 

Gospodarze obwodów:


1. Andrzej Przybysz - obwód nr 41

2. Stanisław Zarzecki - obwód nr 94

3. Jerzy Rossian - obwód nr 448

 

Gospodarczy Koła:


1. Edward Piotrowski

Strażnicy:


4. Józef Łanczkowski - obw. nr 1

5. Kazimierz Olszewski - obw. nr 41

6. Jan Czajkowski - obw. nr 94

 

ROK 1969/1970

 

ZARZĄD:


1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Wojciech Gałecki - Sekretarz

4. Jan Szeloch - Skarbnik

 

Gospodarze obwodów:


1. Michał Anioł - obwód nr 41

2. Stanisław Zarzecki - obwód nr 94

3. Gabriel Samsonowicz - obwód nr 448

4. Tadeusz Skowroński - obwód nr 1

 

Gospodarczy Koła:

1. Bogdan Zarzycki

 

ROK 1970/1971

 

ZARZĄD:


1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Wojciech Gałecki - Sekretarz do ok. ½ roku - zrezgnował

Sanisław Zarzecki - Sekretarz od ok. ½ roku - dokoptowany

4. Jan Szeloch - Skarbnik

 

Gospodarze obwodów:

 

1. Michał Anioł - obwód nr 41

2. Bolesław Caputa - obwód nr 94

3. Gabriel Samsonowicz - obwód nr 448

4. Tadeusz Skowroński - obwód nr 1

 

 

Gospodarczy Koła:

 

1. Paweł Łagut

 

Pełnomocnik

 

1. Henryk Olesiński - ds. współpracy z TKKF

 

Strażnicy:

 

1. Józef Łanczkowski - obw. nr 1

2. Kazimierz Olszewski - obw. nr 41

3. Jan Czajkowski, Marian Latkowski, Jan Kosiński - obw. nr 94

4. Władysław Klimaj, Andrzej Andrzejczyk - obw. nr 448

 

ROK 1971/1972/1973


ZARZĄD:


1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Sanisław Zarzecki - Sekretarz

4. Jan Szeloch - Skarbnik

 

Gospodarze obwodów:

 

1. Michał Anioł - obwód nr 41 zrezygnował w trakcie 1971 r.

Jerzy Rossian - obwód nr 41 powołany w trakcie 1971 r.

2. Bolesław Caputa - obwód nr 94

3. Gabriel Samsonowicz - obwód nr 448 zrezygnował trakcie 1972 r.

Eugeniusz Deputat - obwód nr 448 powołany w trakcie 1972 r.

4. Tadeusz Skowroński - obwód nr 1

 

Gospodarczy Koła:


2. Paweł Łagut


Pełnomocnik

 

2. Henryk Olesiński - ds. współpracy z TKKF

 

Strażnicy:

 

5. Józef Łanczkowski - obw. nr 1

6. Kazimierz Olszewski - obw. nr 41

7. Jan Czajkowski, Marian Latkowski, Jan Kosiński - obw. nr 94

8. Władysław Klimaj, Andrzej Andrzejczyk, Józef Sienkiewicz - obw. nr 448

 

ROK 1973/1974


ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Sanisław Zarzecki - Sekretarz

4. Jan Szeloch - Skarbnik

 

Gospodarze obwodów:

 

1. Jerzy Rossian - obwód nr 41

2. Zygmunt Gwiazdowicz - obwód nr 94

3. Eugeniusz Deputat - obwód nr 448

4. Tadeusz Skowroński - obwód nr 1

 

Strażnicy:

 

1.Józef Łanczkowski - obw. nr 1

2. Kazimierz Olszewski - obw. nr 41

3. Marian Latkowski, Jan Kosiński, Dudkiewicz - obw. nr 94

4. Jan Kalbarczyk, Józef Sienkiewicz - obw. nr 448

 

ROK 1974/1975

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Gabriel Samsonowicz - Sekretarz

4. Jan Szeloch - Skarbnik

 

Gospodarze obwodów:

 

1. Jerzy Rossian - obwód nr 41

2. Zygmunt Gwiazdowicz - obwód nr 94

3. Eugeniusz Deputat - obwód nr 448

4. Tadeusz Skowroński - obwód nr 1

 

Gospodarz Koła:

 

1. Paweł Łagut

 

Inne funkcje:

 

1. Stefan Wnuczyński - gospodarz domku

2. Olesiński Henryk - współpraca z TKKF

 

Strażnicy:

 

1. Drażba Władysław - obw. nr 1

2. Olszewski Kazimierz - obw. n 18

3. Marian Latkowski - obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk, Józef Sienkiewicz - obw. nr 144

 


ROK ŁOWIECKI 1975/1976

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Samsonowicz Gabriel / Kuśmierczyk Michał - Sekretarz

4. Jan Szeloch - Skarbnik

 

Inne funkcje:

 

1. Deputat Eugeniusz - Gospodarz obwodu nr 83 (dawny 448 ?)

2. Skowroński Tadeusz - Gospodarz obwodu nr 1

3. Rossian Jerzy - Gospodarz obwodu nr 18

4. Gwiazdowicz Zygmunt - Gospodarz obwodu nr 144

5. Łagód Paweł - Gospodarz Koła

6. Wnuczyński Stefan - Gospodarz Koła

7. Olesiński Henryk - współpraca z TKKF

 

Strażnicy:

 

1. Draźba Władysław obw. nr 1

2. Latkowski Marian obw. nr 83

3. Olszewski Kazimierz obw. nr 18

 

 

 

 

 

ROK ŁOWIECKI 1976/1977

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Jan Szeloch - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

 

Inne funkcje:

 

1. Eugeniusz Deputat - Gospodarz obwodu nr 83

2. Tadeusz Skowroński - Gospodarz obwodu nr 1

3. Jerzy Rossian - Gospodarz obwodu nr 18

4. Zygmunt Gwiazdowicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Paweł Łagód - Gospodarz Koła

6. Stefan Wnuczyński - Gospodarz Koła

7. Henryk Olesiński - współpraca z TKKF

 

 

Strażnicy:

 

1. Draźba Władysław obw. nr 1

2. Latkowski Marian obw. nr 83

3. Olszewski Kazimierz obw. nr 18

 

ROK ŁOWIECKI 1977/1978

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Jan Szeloch - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

 

 

Inne funkcje:

 

1. Eugeniusz Deputat - Gospodarz obwodu nr 8

2. Wojciech Gałecki - Gospodarz obwodu nr 1

3. Jerzy Rossian - Gospodarz obwodu nr 18

4. Stanisław Zarzecki - Gospodarz obwodu nr 144

5. Paweł Łagód - Gospodarczy Koła

6. Stefan Wnuczyński - Pełnomocnik ds. łączności z TKKF, domków myśliwskich i organizacji kuligów

7. Zygmunt Gwiazdowicz- Pełnomocnik ds. odłowów i polowań dewizowych

8. Edward Piotrowski - Inspektor Ochrony Przyrody

 

Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Marian Latkowski obw. nr 83

3. Kazimierz Olszewski obw. nr 18

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1978/1979

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Jan Szeloch - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

 

Inne funkcje:

 

1. Eugeniusz Deputat - Gospodarz obwodu nr 83

2. Wojciech Gałecki - Gospodarz obwodu nr 1

3. Jerzy Rossian - Gospodarz obwodu nr 18

4. Stanisław Zarzecki - Gospodarz obwodu nr 144

5. Paweł Łagód - Gospodarczy Koła

6. Stefan Wnuczyński - Pełnomocnik ds. łączności z TKKF, domków myśliwskich i organizacji kuligów

7. Zygmunt Gwiazdowicz- Pełnomocnik ds. odłowów i polowań dewizowych

8. Edward Piotrowski - Inspektor Ochrony Przyrody

 

Strażnicy:


1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Marian Latkowski obw. nr 83

3. Kazimierz Olszewski obw. nr 18

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1979/1980

 

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Michał Anioł - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Stanisław Zarzecki - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wiceprezes

6. Zdzisław Wilk - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wicełowczy

 

Inne funkcje:

 

1. Tadeusz Gostyński - Gospodarz obwodu nr 83

2. Wojciech Gałecki - Gospodarz obwodu nr 1

3. Zygmunt Gwiazdowicz - Gospodarz obwodu nr 18

4. Tadeusz Skowroński - Gospodarz obwodu nr 144

5. Paweł Łagód - Gospodarczy Koła

6. Edward Piotrowski - Inspektor Ochrony Przyrody

 

Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Marian Latkowski obw. nr 83

3. Kazimierz Olszewski obw. nr 18

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1980/1981

 

ZARZĄD:


1. Stefan wnuczyński - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Michał Anioł - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Stanisław Zarzecki - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wiceprezes

6. Zdzisław Wilk - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wicełowczy

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Stefan Brzostek - Gospodarz obwodu nr 83

4. Jan Karwowski - Gospodarz obwodu nr 144

5. Paweł Łagód - Gospodarczy Koła

6. Edward Piotrowski - Inspektor Ochrony Przyrody

 

Strażnicy

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

ROK ŁOWIECKI 1981/1982

ZARZĄD:

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Michał Anioł - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Stanisław Zarzecki - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wiceprezes

6. Zdzisław Wilk - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wicełowczy

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Stefan Brzostek - Gospodarz obwodu nr 83

4. Jan Karwowski - Gospodarz obwodu nr 144

5. Paweł Łagód - Gospodarczy Koła

6. Edward Piotrowski - Inspektor Ochrony Przyrody

 

Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1982/1983

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy

3. Olesiński Henryk - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Stanisław Zarzecki - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wiceprezes

6. Zdzisław Wilk - Pełnomocnik Zarządu Koła - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Edward Piotrowski - Przewodniczący

2. Eugeniusz Deputat - Członek

3. Tadeusz Skowroński - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Józef Sienkiewicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

6. Edward Piotrowski - Inspektor Ochrony Przyrody

7. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła


Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144


ROK ŁOWIECKI 1983/1984


ZARZĄD:

 

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Andrzej Przybysz - Łowczy do dn. 31.12.1983

Janusz Zaroń - Łowczy od dn. 01.01.1984

3. Olesiński Henryk - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Janusz Zaroń - Wicełowczy do dn. 31.12.198

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Leonard Czerwiński - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Józef Sienkiewicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

6. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła

 

Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1984/1985

 

ZARZĄD:


1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Janusz Zaroń - Łowczy

3. Olesiński Henryk - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Skowroński Wiesław - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Leonard Czerwiński - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Józef Sienkiewicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Andrzej Galewski - Gospodarczy Koła

6. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła

 

Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1985/1986

 

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Janusz Zaroń - Łowczy do 31.07.1985 r.

Antosik Marian - Łowczy od 01.08.1985 r.

3. Krzysztof Milczarek - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Olesiński Henryk - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Gałecki Wojciech - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Józef Sienkiewicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Andrzej Galewski - Gospodarczy Koła

6. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła

 

Strażnicy:

 

1. Władysław Draźba obw. nr 1 do dn. 31.03.1986 r.

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk 0bw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1986/1987

 

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Antosik Marian - Łowczy.

3. Krzysztof Milczarek - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Olesiński Henryk - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Gałecki Wojciech - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Józef Sienkiewicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Andrzej Galewski - Gospodarczy Koła

6. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1987/1988

 

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Antosik Marian - Łowczy.

3. Krzysztof Milczarek - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Olesiński Henryk - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Janusz Zaroń - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Józef Sienkiewicz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

6. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1988/1989

 

ZARZĄD:


1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Antosik Marian - Łowczy.

3. Krzysztof Milczarek - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Janusz Zaroń - Wiceprezes

6. Olesiński Henryk - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Tadeusz Gostyński - Członek

4. Stanisław Niewczas - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

6. Wojciech Gałecki - Kronikarz Koła J/W

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1989/1990

 

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Antosik Marian - Łowczy.

3. Krzysztof Milczarek - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Janusz Zaroń - Wiceprezes

6. Olesiński Henryk - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Tadeusz Gostyński - Członek

4. Stanisław Niewczas - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Bargielski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1990/1991

 

ZARZĄD:

 

1. Stefan Wnuczyński - Prezes

2. Antosik Marian - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Janusz Zaroń - Wiceprezes

6. Olesiński Henryk - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Janusz Michalewski - Członek

3. Tadeusz Gostyński - Członek

4. Krzysztof Milczarek - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

2. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

3. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

4. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Jan Kalbarczyk obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1991/1992


ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Olesiński Henryk - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Krzysztof Milczarek - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

2. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

3. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

4. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1992/1993

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Olesiński Henryk - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Krzysztof Milczarek - Członek

 

Inne funkcje:

 

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 

ROK ŁOWIECKI 1993/1994

 

ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Olesiński Henryk - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy


KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Krzysztof Milczarek - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 


ROK ŁOWIECKI 1994/1995

 


ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes

2. Olesiński Henryk - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Krzysztof Milczarek - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 


ROK ŁOWIECKI 1995/1996

 


ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes SPRAWDZIĆ

2. Olesiński Henryk - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz do 06/1995 od 06/1995 członek Zarządu

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

- Krzysztof Rosiński - p.o. Sekretarz (nie członek Zarządu) od 06/1995

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Eugeniusz Deputat - Przewodniczący do 08/1996 (zmarł)

2. Krzysztof Milczarek - Przewodniczący od 08/1996 do tej daty Członek

3. Tadeusz Gostyński - Członek

4. Stefan Wnuczyński - Członek

 

 

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 


ROK ŁOWIECKI 1996/1997

 


ZARZĄD:

 

1. Janusz Michalewski - Prezes od jesieni zrezygnował J. Michalewski

Do Walnego w 1997 P.O. Prezesa pełnił Kol. Jan Szeloch

2. Olesiński Henryk - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Krzysztof Rosiński - Sekretarz

4. Michał Kuśmierczyk - Członek Zarządu

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Krzysztof Milczarek - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

 

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 

 

 


ROK ŁOWIECKI 1997/1998

 


ZARZĄD:

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek - sprawdzić

 

 

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 

 

Pełnomocnicy Zarządu s. gospodarki łowieckiej:

 

Antoni Łanczkowski obwód nr 1
....... obwód nr 18
........ obwód nr 83
Stefan Wnuczyński owód nr 144

 

 


ROK ŁOWIECKI 1998/1999 - sprawdzić !!!!

 


ZARZĄD:

 

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek - sprawdzić

 

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 

 

Pełnomocnicy Zarządu s. gospodarki łowieckiej:

 

1.Antoni Łanczkowski obwód nr 1

Jarosław Kowalski obwód nr 18
Sławomir Białobrzeski obwód nr 83
Stefan Wnuczyński obwód nr 144

 

 

 


ROK ŁOWIECKI 1999/2000 - sprawdzić !!!!

 


ZARZĄD: sprawdzone

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Jan Szeloch - Wiceprezes

6. Andrzej Przybysz - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek - sprawdzić

 

Inne funkcje:

 

1. Antoni Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Kosiński - Gospodarz obwodu nr 18

3. Sławomir Białobrzeski - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 144

5. Janusz Zaroń - Gospodarczy Koła

 

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr 1

2. Zygmunt Kowalski obw. nr 18

3. Marian Latkowski obw. nr 83

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 144

 

 

Pełnomocnicy Zarządu s. gospodarki łowieckiej:

 

1. Antoni Łanczkowski obwód nr 1

2. Jarosław Kowalski obwód nr 18

3. Sławomir Białobrzeski obwód nr 83

4. Stefan Wnuczyński obwód nr 144

 

 


ROK ŁOWIECKI 2000/2001 uzupełnić

 

KOMISJA REWIZYJNA: sprawdzć

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek - sprawdzić

 

 


ROK ŁOWIECKI 2001/2002 - uzupełnić / sprawdzić

 

 


ZARZĄD: sprawdzone

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

4. Stanisław Niewczas - Skarbnik

5. Marian Antosik - Wiceprezes

6. Stanisław Lechowski - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

2. Tadeusz Gostyński - Członek

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek

 

 


ROK ŁOWIECKI 2002/2003

 


ZARZĄD:

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

4. Stanisław Niewczas - Skarbnik

5. Marian Antosik - Wiceprezes

6. Stanisław Lechowski - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek

 

 

Inne funkcje:

 

1. Jerzy Szcześniak - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 19

3. Janusz Fornal - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 143

5. Janusz Zaroń - Administrator odp. za siedliska i domki

 

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 19

3. Jan Kosiński - obwód nr 83

4. Eugeniusz Klingert - obwód nr 143

5. Wojciech Hanusz - obwód nr 143

 

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr 1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 19 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 84 - Koledzy Włodzimierz Ferenc i Sławomir Białobrzeski

Obw. Nr 143 - Koledzy Robert Zdun i Wiesław Skowroński

 

 

 

 


ROK ŁOWIECKI 2003/2004

 

 


ZARZĄD:

 

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

4. Stanisław Niewczas - Skarbnik

5. Marian Antosik - Wiceprezes

6. Stanisław Lechowski - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek

 

 

 

Inne funkcje:

 

1. Jerzy Szcześniak - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 19

3. Janusz Fornal - Gospodarz obwodu nr 83

4. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 143

5. Janusz Zaroń - Administrator odp. za siedliska i domki

 

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 19

3. Jan Kosiński - obwód nr 83

4. Eugeniusz Klingert - obwód nr 143

5. Wojciech Hanusz - obwód nr 143

 

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr 1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 19 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 84 - Koledzy Włodzimierz Ferenc, Sławomir Białobrzeski, Tadeusz Marciniak

Obw. Nr 143 - Koledzy Robert Zdun i Wiesław Skowroński

 

 

 


ROK ŁOWIECKI 2004/2005

 

 


ZARZĄD:

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy.

3. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

4. Stanisław Niewczas - Skarbnik

5. Marian Antosik - Wiceprezes

6. Stanisław Lechowski - Wicełowczy 

7. Sławomir Przybysz - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Paweł Olejnik - Przewodniczący

3. Stefan Wnuczyński - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek

 

 

 

Inne funkcje:

 

1. Jerzy Szcześniak - Gospodarz obwodu nr 1

2. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 19

3. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 143

4. Janusz Zaroń - Administrator odp. za siedliska i domki

 

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 19

3. Jan Kosiński - obwód nr 83

4. Eugeniusz Klingert - obwód nr 143

 

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr 1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 19 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 84 - Koledzy Włodzimierz Ferenc, Sławomir Białobrzeski, Tadeusz Marciniak

Obw. Nr 143 - Koledzy Robert Zdun i Wiesław Skowroński

 

 


ROK ŁOWIECKI 2005/2006


ZARZĄD:

 

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Rosiński - Łowczy, a od 24.05.2006 r. Wicełowczy

3. Maciej Pasek - Łowczy od 24.05.2006 r. do tego dnia Wicełowczy

4. Stanisław Lechowski - Sekretarz

5. Stanisław Niewczas - Skarbnik

6. Antoni Łanczkowski - Wicełowczy

7. Sławomir Przybysz - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Krzysztof Zając - Przewodniczący

2. Włodzimierz Ferenc - Członek

3. Tadeusz Pogoda - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek

 

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 19

3. Jan Kosiński, Krzysztof Brzozowski - obwód nr 83

4. Eugeniusz Klingert - obwód nr 143

5. Wojciech Hanusz - obw. 143 odpow. za uprawy poletek

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 19

2. Janusz Zaroń - Administrator odp. za siedliska i domki

 

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr 1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 19 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 84 - Koledzy Włodzimierz Ferenc, Sławomir Białobrzeski, Tadeusz Marciniak

Obw. Nr 143 - Koledzy Robert Zdun i Wiesław Skowroński

 

 


ROK ŁOWIECKI 2006/2007


ZARZĄD:

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Maciej Pasek - Łowczy

3. Stanisław Lechowski - Sekretarz

4. Stanisław Niewczas - Skarbnik

5. Antoni Łanczkowski - Wicełowczy

6. Sławomir Przybysz - Wicełowczy

7. Krzysztof Rosiński - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Krzysztof Zając - Przewodniczący

2. Włodzimierz Ferenc - Członek

3. Tadeusz Pogoda - Członek

4. Zdzisław Wilk - członek

 

 

 

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 19

5. Jan Kosiński, Krzysztof Brzozowski - obwód nr 83

6. Eugeniusz Klingert - obwód nr 143

7. Robert Zdun - obwód nr 143

8. Wojciech Hanusz - obw. 143 odpow. za uprawy poletek

 

 

Inne funkcje:

 

1. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 19

2. Janusz Zaroń - Administrator odp. za siedliska i domki

 

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr 1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 19 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 84 - Koledzy: Krzysztof Brzozowski, Tadeusz Marciniak

Obw. Nr 143 - Koledzy Robert Zdun i Wiesław Skowroński

 

 

 


ROK ŁOWIECKI 2007/2008


ZARZĄD:

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Maciej Pasek - Łowczy

3. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

4. Stanisław Niewczas - Skarbnik

5. Antoni Łanczkowski - Wicełowczy

6. Sławomir Przybysz - Wicełowczy

7. Krzysztof Zając - Wicełowczy

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Włodzimierz Ferenc - Przewodniczący

2. Zdzisław Wilk - Wiceprzewodniczący

3. Jan Karwowski - Członek

4. Tadeusz Pogoda - Członek

5. Krzysztof Rosiński - Członek

 

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr SU 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 35

3. Jan Kosiński, Krzysztof Brzozowski - obwód nr 143

4. Eugeniusz Klingert - obwód nr 510

5. Robert Zdun - obwód nr 510

6. Wojciech Hanusz - obw. 510 odpow. za uprawy poletek

 

 

Inne funkcje:

 

1. Andrzej Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr SU1

2. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 35

3. Janusz Zaroń - Administrator odp. za siedliska i domki

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr 1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 19 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 84 - Koledzy: Krzysztof Brzozowski, Tadeusz Marciniak

Obw. Nr 143 - Koledzy Robert Zdun i Wiesław Skowroński


ROK ŁOWIECKI 2008/2009


ZARZĄD:

 

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Maciej Pasek - Łowczy do dnia 20.06.2008 r. od tej daty Wicełowczy do 01.01.2009 r - złożył rezygnację z Wicełowczego i Członka Zarządu

3. Krzysztof Zając - Łowczy od dnia 21.06.2008 r. do tej daty Wicełowczy

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Stanisław Niewczas - Skarbnik

6. Antoni Łanczkowski - Wicełowczy

7. Sławomir Przybysz - Wicełowczy 

8. Jan Niemirka - p.o. Wicełowczy od 28.01.2009 r. (funkcja powierzona na podstawie § 62 punkt 8 Statutu P Z Ł)

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Włodzimierz Ferenc - Przewodniczący

2. Zdzisław Wilk - Wiceprzewodniczący

3. Jan Karwowski - Członek

4. Tadeusz Pogoda - Członek

5. Krzysztof Rosiński - Członek

 

Strażnicy łowieccy:

 

1. Antoni Łanczkowski - obwód nr SU 1

2. Jarosław Kowalski - obwód nr 35

3. Jan Kosiński, - obwód nr 143 do dnia 31.07.2008 r.

4. Krzysztof Brzozowski - obwód nr 143

5. Tadeusz Chojnowski p.o. Strażnika - obw. nr 143 od 07.10.2008 r. do 31.03.2009 r.

5. Eugeniusz Klingert - obwód nr 510 

6. Robert Zdun - obwód nr 510

 

Inne funkcje:

 

1. Andrzej Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr SU1

2. Jan Adamowski - Gospodarz obwodu nr 35

3. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 143

 

Pełnomocnicy ds. szacowania szkód łowieckich:

 

Obw. Nr SU1. - Koledzy Antoni Łanczkowski i Andrzej Łanczkowski

Obw. Nr 35 - Koledzy Jan Adamkowski i Jarosław Kowalski

Obw. Nr 143 - Kolega: Krzysztof Brzozowski

Obw. Nr 510 - Kolega Robert Zdun

 


ROK ŁOWIECKI 2009/2010

 
ZARZĄD:

 

1. Krzysztof Milczarek - Prezes

2. Krzysztof Zając - Łowczy.

3. Stanisław Niewczas - Skarbnik

4. Michał Kuśmierczyk - Sekretarz

5. Antoni Łanczkowski - Wicełowczy

6. Jan Niemirka - Wicełowczy

7. Sławomir Przybysz - Wicełowczy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Włodzimierz Ferenc - Przewodniczący

2. Zdzisław Wilk - Wiceprzewodniczący

3. Jan Karwowski - Członek

4. Tadeusz Pogoda - Członek

5. Krzysztof Rosiński - Członek

 

Inne funkcje:

 

1. Andrzej Łanczkowski - Gospodarz obwodu nr SU1

2. Jan Adamkowski - Gospodarz obwodu nr 35

3. Wojciech Hanusz - Gospodarz obwodu nr 510

4. Tadeusz Pogoda - Gospodarz obwodu nr 510

5. Janusz Zaroń, Tomasz Giżyński - Gospodarz siedliska w obw nr 510

6. Krzysztof Rosiński - Administrator strony internetowej

 

Strażnicy:

 

1. Antoni Łanczkowski obw. nr SU 1

2. Jarosław Kowalski obw. nr 35

3. Krzysztof Brzozowski obw. nr 143

4. Eugeniusz Klingert obw. nr 510

5. Robert Zdun obw. nr 510

 

 

 

Copyright © 2012 Koło Łowieckie