Składki członkowskie do PZŁ na 2023r.

Składki członkowskie do PZŁ na 2023r.


Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.
Wysokość składki:
• normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
• ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
• ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).

Zarząd Koła Łowieckiego URSUS przypomina.
Składki są opłacane bezpośrednio przez Koło za członków macierzystych, pod warunkiem posiadania odpowiedniej kwoty ( patrz tabela rozliczenie finansowe na stronie Koła ).

Zarząd Koła Łowieckiego URSUS

 

Copyright © 2012 Koło Łowieckie